top of page
foto Kris.jpg

Kris De Witte

 

Kris werkt in de praktijk als psycholoog en psychotherapeut. Hij heeft een lange ervaring als zelfstandig psycholoog en psychotherapeut, als psycholoog in de Bijzondere Jeugdbijstand, en als leidinggevende binnen een bedrijf. Voor Kris is ruimte bieden aan cliënten om te spreken, en het uitnodigen tot vrije associatie van groot belang. Het fenomeen van therapeutische overdracht wordt hierbij gehanteerd als hefboom. 

Bij het werken met kinderen wordt naast het spreken ook tekenen en spel ingezet als therapeutische methodieken. Het betrekken van de ouders van het kind staat hierbij ook centraal.

 

 

Professionele achtergrond:

  • 28 jaar ervaring als psycholoog, psychotherapeut in Bijzondere Jeugdzorg, privépraktijk, en groepspraktijk Living by Being

  • Ervaring als leidinggevende binnen een bedrijf

  • Master in de psychologie; erkend door de Psychologencommissie (erkenningsnummer 721110181); erkend klinisch psycholoog (visumnummer 262250)

  • Lid Gezelschap voor Psychotherapie en Psychoanalyse GPP

  • Permanente vorming “Psychoanalytische therapie met kinderen en jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief” Ugent

  • Permanente vorming “psychoanalytische therapie met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief” Ugent

  • Psychoanalytische therapie kinderen, jongeren en volwassenen

  • Zorg voor kwaliteit via leeranalyse, deelname aan supervisie, intervisiegroepen en continue bijscholing door onder meer het volgen van cartels, opleidingen, en bijwonen van congressen

  • Master in de klinische psychologie Ugent

Contact

Wil je graag een eerste afspraak maken? Mail dan naar info@livingbybeing.be of bel naar +32 479 51 29 41.

Heb je al een afspraak bij Kris, dan kan je hem rechtstreeks contacteren via email op kris@livingbybeing.be of telefonisch op +32 495 92 02 35‬.

bottom of page